IMPRESSUM

NAKLADNIK

Školske novine d.o.o., Hebrangova 40, 10000 Zagreb

 

DIREKTOR

Blaženko Odak

 

V.D. GLAVNOG UREDNIKA

Marijan Šimeg (marijan.simeg@skolskenovine.hr)

 

UREDNIŠTVO

(redakcija@skolskenovine.hr)


Marijan Šimeg (marijan.simeg@skolskenovine.hr)
Ivan Rodić (ivan.rodic@skolskenovine.hr)
Ivana Čavlović (ivana.cavlovic@skolskenovine.hr)

 

LEKTORICA

Ivana Čavlović

 

GRAFIČKI UREDNIK

Goran Grčić

 

TAJNIŠTVO REDAKCIJE (info@skolskenovine.hr)

Tel. 01/4855-709, 01/4855-720; Telefaks 01/4855-712

 

RAČUNOVODSTVO, PRETPLATA (pretplata@skolskenovine.hr)

Tel. 01/4855-824; Telefaks 01/4855-712

OGLAŠAVANJE (oglasi@skolskenovine.hr)

Tel. 01/4855-824; Telefaks 01/4855-712

ŽIRO RAČUN

2360000-1101381687 / Zagrebačka banka
2340009-1110168174 / Privredna banka

DEVIZNI RAČUN

IBAN HR6723600001101381687 (2100055635)

 

TISAK

Tiskara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 210, 10 000 Zagreb

 

CIJENA

Pojedinačni broj: 12 KN
Polugodišnja pretplata za Hrvatsku:
   Ustanove - 375 KN
   Pojedinci - 195 KN
  
Cijena polugodišnje pretplate za inozemstvo:
   Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Madžarska, Italija, Austrija i Makedonija - 90 €
   Ostale europske zemlje - 100 €
   Izvaneuropske zemlje - 110 €

 

CIJENA OGLAŠAVANJA (bez PDV-a):

1/1 str. 7000 KN (zadnja 8000 KN)
1/2 str. 4000 KN (zadnja 4500 KN)
1/3 str. 3000 KN
1/4 str. 2000 KN
1/8 str. 1500 KN

有些人说,刘燕酿制效果真的很棒吗?为什么这么不可思议呢粉嫩公主酒酿蛋?其实丰胸本来就不难,只要让乳腺通畅,整理身体,吸收胸部必要的营养物质丰胸产品,自然就会变大。另外,酿酒蛋丰胸的确历史悠久,有着五千多年的历史,除了长达七年的研究之外丰胸方法,有效果当然不是我的共享来到这里,感谢我的帮助和鼓励。如果想知道更多的话丰胸食物,可以咨询粉嫩公主酒酿蛋正品总代媛媛,变成大胸不是梦。

Moja košarica:

0 kom
0 kn