Matematika 5 opsežna je zbirka zadataka, katalog znanja napisan prema novome nastavnom programu i usklađen je s novim nastavnim planom i programom. Učiteljima matematike pomaže u ostvarivanju programskih sadržaja te ciljeva i zadaća nastave matematike u 5. razredu osnovne škole, a učenicima omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za dalje učenje matematike i drugih predmeta, a nužnima za primjenu pri rješavanju raznih problema. Knjiga sadrži teme nastavnoga programa, ključne pojmove, obrazovna postignuća te mnoštvo primjera i zadataka. Obuhvaćeni pojmovi i obrazovna postignuća čine optimalne zahtjeve koje učenici trebaju zadovoljiti. Podebljanim (masnim) slovima, odnosno brojkama, istaknuti su pojmovi, zadatci i primjeri koji znače najnižu granicu (minimum) programa. Te osnovne pojmove, primjere i zadaće trebaju znati svi učenici. Pod nazivom Kombinirani zadatci navedeni su nešto složeniji zadatci za bolje učenike. Postoji i određen broj složenijih zadataka koji se mogu rješavati u dodatnoj i izbornoj nastavi. Radi pomoći učenicima u učenju matematike, provjere postupka rješavanja zadataka i rezultata, svi su zadatci riješeni. U ovom katalogu znanja nalazi se i inicijalni ispit namijenjen za ispitivanje predznanja učenika, zatim šest ispita znanja, kao uzorci za provjeravanje i vrjednovanje znanja učenika poslije svake programske cjeline, te završni ispit. U ispitima znanja zadatci su poredani postupno po složenosti: najprije jednostavniji zadatci (za ocjenu 2), pa nešto složeniji (za ocjenu 3) i na kraju još složeniji zadatci (za ocjene 4 i 5). Naveden je broj bodova te ocjene pridružene broju bodova. To omogućuje približno izjednačivanje kriterija ocjenjivanja znanja učenika, a i svaki učenik može sam provjeriti svoje znanje.