Knjige

Znanje, obrazovni standardi, kurikulum

Teorijsko-kritički pristup obrazovnoj politici u Hrvatskoj

Vladimir Strugar


Prema podnaslovu, riječ je o djelu teorijsko-kritičke analize i vrjednovanja obrazovne politike u Hrvatskoj (2004. – 2011.). Analizirani su svrha, sadržaj i način implementacije ključnih dokumenata u kojima su se karakter, zamisli i slabosti te politike ponajbolje ogledali.

 

Autor u predgovoru kaže:

Obrazovna politika u Hrvatskoj planirala je u prvom desetljeću 21. st. mijenjati školski sustav. Promjene bi, očekivalo se, prije svega pridonijele rasterećenju učenika osnovne škole i školski sustav harmonizirale sa sustavima u europskim zemljama. Ta su se očekivanja trebala ostvariti na temelju nekih ključnih dokumenata, točnije katalogâ znanja (2004.), Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2005.) te Nacionalnog okvirnog kurikuluma (studeni 2008., srpanj 2010. i tiskana inačica 2011.). Međutim, planirane promjene nisu dale očekivane rezultate, što se može s dosta pouzdanosti reći za primjenu katalogâ znanja i Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Razlog je neuspjehu, najkraće rečeno, u tome što ti dokumenti nisu nastali na odgovarajućoj metodologiji i teoriji. Treći dokument – Nacionalni okvirni kurikulum – tek treba dokazati, bez obzira na pozitivna iskustva u drugim zemljama, da rješava važne strukturne probleme našega školstva i omogućuje tzv. „rasterećenje učenika”.

Novija iskustva pokazuju da je hrvatska obrazovna politika – recimo tako – brzo trčala na mjestu, uz često olako pozivanje na opće dobro, dakle – unaprjeđenje odgoja i obrazovanja, no bez vidljivih rezultata. Usred različitih pa i suprotstavljenih struja i valova (kadšto stručnih, često nestručnih, nerijetko politikantskih…), bilo je – čini se – nemoguće postići potreban i željeni učinak.

Da se barem donekle sagleda neuspjeh uočenih procesa, činilo mi se potrebnim i opravdanim najprije stručno opisati teorijska polazišta fenomena (pre)opterećenosti učenika, kataloga znanja, obrazovnih standarda i kurikuluma, a potom kritički sagledati spomenute dokumente.


Stručnjaci o knjizi kažu:

Znanje, obrazovni standardi, kurikulum autora prof. dr. sc. Vladimira Strugara, prva je cjelovita rasprava o tri među sobno po vezana reformska zahvata koja su obilježila hrvatsku obra zovnu politiku i pedagošku praksu u razdoblju od 2004. do 2010. godine. Riječ je o Katalogu znanja, Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS-u) i Nacionalnom okvirnom kurikulumu (NOK-u). Knjiga je pisana iz perspektive kritičke pedagogije pri čemu je autor ustrajno nastojao doprijeti do teorijskih temelja na koje su se oslanjali i pozivali kreatori i nositelji ta tri reformska dokumenta.

Prof. dr. sc. Nikša Nikola Šoljan


S bogatog učiteljskog, pedagoškog, znanstvenog i političkog motrišta te na temelju proučene novije znanstvene literature, najnovijih prosvjetnih dokumenata i školske prakse, autor analizira aktualna pedagoška i školska događanja u prvih deset godina 21. stoljeća. Od prve do zadnje stranice razvidno je da to piše veliki poznavatelj stručnog i političkog konteksta prikazanih pedagoških i političkih problema. Može se reći da je ova monografija, u izvjesnom smislu, pledoaje za Politološku pedagogiju ili Školsku politiku.

Prof. dr. sc. Milan Matijević

 

Knjiga Znanje, obrazovni standardi, kurikulum nezaobilazna je monografija o promjenama hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava, ona je vademekum nositeljima (stručnjacima i institucijama) promjena odgojno-obrazovnoga sustava. Knjiga bez koje se ne može! Nakon ove knjige više nije moguće provoditi promjene hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava voluntaristički, populistički, demagoški, „nerijetko politikantski”

Prof. dr. sc. Dragutin RosandićISBN: 978-953-160-245-7

Opseg: 160 str Format: 16,8 x 24 cm  Uvez: meki Cijena: 120,00 kn 
 
Ubaci u košaricu

   

  

有些人说,刘燕酿制效果真的很棒吗?为什么这么不可思议呢粉嫩公主酒酿蛋?其实丰胸本来就不难,只要让乳腺通畅,整理身体,吸收胸部必要的营养物质丰胸产品,自然就会变大。另外,酿酒蛋丰胸的确历史悠久,有着五千多年的历史,除了长达七年的研究之外丰胸方法,有效果当然不是我的共享来到这里,感谢我的帮助和鼓励。如果想知道更多的话丰胸食物,可以咨询粉嫩公主酒酿蛋正品总代媛媛,变成大胸不是梦。

Moja ko?arica:

0 kom
0 kn