NOVOSTI

04.07.2016

Skup za poučavatelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljenika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u prostorima zagrebačke Osnovne škole „Kajzerica” od 4. do 8. srpnja održava se stručni skup za poučavatelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH, odnosno za odgojitelje, učitelje i nastavnike koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku u inozemstvu. Na ovogodišnjem stručnom skupo okupilo se stotinjak sudionika iz petnaestak država svijeta od najudaljenije Australije pa do Bosne i Hercegovine. Agencija za odgoj i obrazovanje kontinuirano sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja u području školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu brojnim stručnim aktivnostima u obogaćivanju stilova i metoda učenja i poučavanja hrvatskoga jezika, književnosti, povijesti, geografije i ostalih područja koja čine hrvatsku kulturu, a predavanja i radionice tijekom četiri dana održat će istaknuti stručnjaci iz spomenutih područja. Na svečanom otvorenju skupa okupljene su pozdravili Predrag Šustar, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Jadranka Žarković-Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje te Milan Bošnjak, savjetnik u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske...

Više u prvome rujanskom izdanju ŠN, br. 25 / 06.09.2016

03.07.2016

Projekt JOBSTEM - profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima

Na zagrebačkom Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar predstavljen je istraživački projekt "Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja" (JOBSTEM). Voditelj projekta je dr. sc. Josip Burušić, znanstveni savjetnik Instituta, a trajati će od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2018. godine. JOBSTEM projekt temelji se na suvremenim teorijama akademskog postignuća, vjerovanja o vlastitoj kompetenciji u akademskoj domeni i interesa za zanimanja te je strukturiran oko tri glavna istraživačka cilja: (i) ispitati kako se kod učenika opći i specifični interesi za STEM zanimanja stvaraju te mijenjaju li se tijekom vremena; (ii) ispitati odnos školskog postignuća učenika i vjerovanja o vlastitoj kompetenciji s općim i specifičnim interesima za STEM zanimanja, te testirati da li se obrazac tih odnosa mijenja tijekom osnovnoškolskog obrazovanja; (iii) ispitati kako obitelji i spol/rod oblikuju opće i specifične interese učenika vezane uz STEM karijere...
Više u prvome rujanskom izdanju ŠN, br. 25 / 06.09.2016

02.07.2016

70 godina OŠ Stjepana Bencekovića Horvati

Horvati, smješteni na pruzi Zagreb – Karlovac, zbog teške ekonomske situacije u međuratnom razdoblju nisu mogli izgraditi školu, a za to nisu dobivali ni pomoć tadašnjih vlasti. Djeca iz Horvata osnovnu su školu pohađala u Rakovom Potoku. Tamo je i Stjepan Benceković pohađao osnovnu školu. Nakon Drugog svjetskog rata rad na podizanju horvaćanskog školstva nastavljen je, po prvi puta uz pomoć vlasti, iako isprva veoma skromnu. Zalaganjem pročelnika prosvjetnog odjela Okružnog Narodnog odbora Zagreb Ivana Bencekovića mjesto je već 1945. dobilo školu...

Danas školu pohađa 111 učenika u osam razrednih odjela, a za njih brine 28 djelatnika, od čega 19 učitelja...

Više u prvome rujanskom izdanju ŠN, br. 25 / 06.09.2016

13.06.2016

170 godina školstva u Krapinskim Toplicama

Znanje i zalaganje učenika na visokoj je razini i ravnatelj Samson Štibohar ima samo riječi hvale za njih. Tako su tijekom godina osvajali odlične rezultate na regionalnim i državnim natjecanjima, primjerice iz tehničke kulture, gdje su imali državnog prvaka, ili iz geografije i engleskog jezika. Jako su dobri i u sportskim disciplinama...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

Djeca koja odmalena uče njemački u velikoj su prednosti

Kako bi se olakšalo međusobno sporazumijevanje i očuvala jezična i kulturna raznolikost u Europi, Europska unija od svih svojih građana traži da uz materinski jezik nauče i druge jezike. Stoga se svim učenicima u Europskoj uniji u sklopu obveznog školovanja omogućava učenje najmanje dvaju moderna strana jezika. U Hrvatskoj je to često engleski jezik uz još jedan strani jezik, poput njemačkog, francuskog ili talijanskog jezika. Tako u većini zemalja Europske unije dva strana jezika imaju status obveznog predmeta. U Hrvatskoj je, međutim, samo jedan strani jezik obvezan predmet, a drugi strani jezik moguće je upisati kao izborni predmet...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola

Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je Četvrtu simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 16. svibnja 2016. godine na kojoj je sudjelovalo 128 učenika/zastupnika iz tri učenička doma i 19 srednjih škola iz svih dijelova Hrvatske. Na sjednici se raspravljalo o Prijedlogu zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola temelji se na Programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

Kvalitetnim radom škole do učeničkih uspjeha

Dobitak Oskara znanja za mene je poticaj za daljnji rad, sretan sam zbog sebe, mentora, roditelja. Super je biti prvi u nečemu, ali nikad nisam razmišljao da sam najbolji. Svi koji dođu na državno natjecanje jako su dobri. Krajnji rezultat samo ovisi o tome kakav je kome dan, hoće li ti upravo u tom trenutku pasti dobra ideja na pamet ili slično – kaže Timon Spiegel, učenik trećeg razreda Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Srednjoj školi Krapina...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

Otkrivanje darovite djece u dječjem vrtiću

Kad neka djeca u aktivnostima kojima se bave redovito postižu iznadprosječne rezultate ili se njima počinju baviti prije ostale djece svoje dobi, može ih se svrstati u „darovitu” djecu. Hoće li se pak naslijeđene predispozicije, koje čine osnovu potencijalne darovitosti, u neke djece tijekom vremena razviti više i bolje nego u drugih, ovisi i o brojnim okolinskim činiteljima kojima će dijete biti izloženo, a među njima je svakako i odgojni utjecaj...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

OŠ „Slava Raškaj”, Ozalj: Ekološko-edukativna akcija s literarnim natječajem

OŠ „Slava Raškaj” u Ozlju pripada Međunarodnoj mreži ekoškola. Njezini učenici i učitelji nastoje da nastava i cjelokupni rad škole bude prožet ekologijom. Dan planeta Zemlje, ujedno Ekodan škole i u matičnoj školi i u područnim školama obilježili su radno – održan je niz ekoloških radionica i akcija čišćenja i uređivanja prostora oko škole i u samoj školi. Svoj doprinos ovoj ekološko-edukativnoj akciji dalo je i Ekološko društvo Žumberak provedbom literarnoga natječaja...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

13.06.2016

OŠ Gornji Mihaljevec: Edukativna manifestacija „Noć šišmiša”

Prirodoslovna grupa pripremila je pregršt kreativnih i edukativnih aktivnosti, kojima je cilj bio upoznati posjetitelje s posebnostima i važnošću jedinih letećih sisavaca – šišmiša! Glavni je cilj manifestacije bio razbiti predrasude i strah od šišmiša koji postoje među ljudima i upoznati javnost da su to ne samo korisne životinje nego da su one i zakonom zaštićene životinje u Republici Hrvatskoj...

Više u tiskanom izdanju ŠN, br. 23-24 / 14.06.2016

Moja košarica:

0 kom
0 kn