Pisma čitatelja

Ovom stranicom možete se koristiti za slanje Vašega pisma radi objave u Školskim novinama ili za slanje vaših primjedaba i prijedloga redakciji Školskih novina.

Ako tekst pisma već imate napisan u zasebnoj datoteci (u .doc ili .txt formatu, iznimno u PDF formatu), klikom na Dokument/Browse pisma zakačite ga za Vašu poruku.

Označite želite li ili ne želite da Vaše ime bude objavljeno uz tekst pisma.

Nakon što sve ispunite, nemojte zaboraviti kliknuti na Pošalji i dobit ćete poruku o statusu Vaše poruke.


Tekst pisma
Objava imena pošiljatelja
Primjedbe i prijedlozi
Ime
Prezime
Mjesto
E-mail
Dokument

Moja košarica:

0 kom
0 kn