Suradnički članak

Molimo suradnike, autore priloga za Školske novine, da ispune naznačene rubrike.

Ako tekst članka već imate napisan u zasebnoj datoteci (u .doc ili .txt formatu, iznimno u PDF formatu), klikom na Dokument/Browse zakačite ga za Vašu poruku.

Klikom na Slika/Browse možete poruci pridružiti datoteku u jednom od formata za fotografije.

U rubrici Potpis članka predložite kako želite biti potpisani kao autor/autori članka, u rubrici Potpis fotografije upišite tekst koji ide uz fotografiju.

Rubrike s osobnim podacima (Ime, Prezime…) odnose se na osobu koja šalje prilog za Školske novine, što je najčešće autor teksta članka.

Nakon što sve ispunite, nemojte zaboraviti kliknuti na Pošalji i dobit ćete poruku o statusu Vaše poruke.


Naslov
Potpis članka
Potpis fotografije
Ime
Prezime
OIB
E-mail
Telefon
Adresa
PB
Mjesto
Tekst članka
Dokument
Slika

Moja košarica:

0 kom
0 kn