Objavljeno  11.04.2023.
Godina 2023 Br. izdanja 09-10
Školske novine

U hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu uvelike nedostaje kvalitetne komunikacije i suradnje između pojedinih segmenata odgojno-obrazovne vertikale. A sve bi to trebalo zato da se lakše prati svako dijete i svakog učenika, da se prepoznaju njegove potrebe, njegova postignuća, koji su mu interesi, afiniteti, stremljenja, ima li teškoća i ako ima koje su i kako mu sustav pruža potporu da ih prevlada i ublaži... 

Napisali Marijan Šimeg i Mirela Lilek / Jutarnji list