Objavljeno  31.10.2023.
Godina 2023 Br. izdanja 33-34
Školske novine

Teorija kaže da ravnatelji najbolje funkcioniraju u kaotičnim situacijama, a naše ministarstvo kao da je svjesno toga da su ravnatelji kvalitetni pa im takve situacije servira iz dana u dan. A što ravnatelji mogu napraviti? Logično i racionalno procijeniti svaku situaciju, usavršavati se, prepoznati opasnosti i ne biti uspavani mišlju kako je u njihovoj školi sve idealno. A ako i jest idealno, uvijek može biti bolje. Vrlo je važno voljeti sebe i uvažavati svoje suradnike, a ako netko nije sposoban biti ravnatelj pametnije mu je izabrati neki drugi posao...