Objavljeno  13.02.2023.
Godina 2023 Br. izdanja 3-4
Školske novine

Posljednjih mjeseci spominje se, međutim, još jedna novost koja bi u školama mogla otvoriti polemike. Riječ je o drukčijoj satnici općeobrazovnih predmeta u četverogodišnjim strukovnim školama. Plan modernizacije i jačanja strukovnih zanimanja zastupa ideju da se obveznim predmetima koji su ključni za državnu maturu satnica poveća, u prosjeku za jedan sat tjedno. Ako se to dogodi, dijelu općeobrazovnih predmeta u strukovnim školama trebat će smanjiti satnicu... Napisali Marijan Šimeg i Mirela Lilek / Jutarnji list