Objavljeno  13.02.2023.
Godina 2023 Br. izdanja 1-2
Školske novine

U publikaciji Europske unije pod nazivom Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2022. godinu ocjenjuju se najvažniji aspekti recentnog i aktualnog razvoja politika na svim razinama obrazovanja u državama članicama EU-a. U ovom usporednom izvješću predstavljen je napredak u postizanju ciljeva na razini EU-a dogovorenih u sklopu strateškog okvira za europsku suradnju u tom području... Napisali Marijan Šimeg i Mirela Lilek / Jutarnji list