U odgojno-obrazovnom procesu, uključujući i samoobrazovanje, testiranje je jedan od postupaka vrjednovanja (učenika, nastavnika, škole), kojim se želi ustanoviti koliko se postiglo, koliko je ispitanik naučio, koje je vještine i sposobnosti usvojio, u čemu se osobito ističe. A da bi ispitanik postigao najbolji rezultat, potrebna mu je odgovarajuća priprema za testiranje – što uključuje i trening za rješavanje testa. Upravo o tome govori ovaj priručnik objavljen u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanja obrazovanja.

Knjiga govori o tome kako se treba pripremiti za ispit i koje taktike primijeniti da se što bolje položi ispit testom, kako bi pri rješavanju zadataka testa upotrijebili „testovnu mudrost“, tj. mudrost da se, uz dobru pripremljenost, ostvari što bolji rezultat. Pa bilo to i „pomoću“ nekih nedostatak testa. U tom smislu treba shvatiti i riječ „nadmudriti“ u naslovu knjižice.

Kako bi postigla svoju svrhu, ona započinje kratkom općom informacijom o testovima, zatim upućuje na to kako se pripremati za testiranje uopće te neposredno prije testa. Slijede upute u svezi s tijekom testiranja, najprije opće, a zatim u svezi s pojedinim tipovima zadataka te s nekim vrstama testova. Tu je i kratka kontrolna lista korisnih navika pri testiranju (i ispitima uopće), a knjižica završava kazalom najvažnijih pojmova koji će čitatelju omogućiti da brzo nađe ono što bi ga trenutačno moglo zanimati.

U knjizi je mnoštvo primjera testnih zadataka iz ispitnih kataloga Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.