Ispiti znanja iz kompleta Zadaci za provjeru znanja iz matematike namijenjeni su provjeravanju i/ili ocjenjivanju znanja učenika/učenica, bez obzira kojim se udžbenikom oni koriste. Komplet Zadataka sadrži ispitne listove za dvoje/dvojicu učenika (A i B grupa).

U 1. razredu prva tri pismena rada služe kao povratna informacija učiteljici/učitelju o znanju učenika (pa ih ne bi trebalo ocjenjivati), a ostala tri pismena rada namijenjena su provjeri i ocjenjivanju znanja učenika.

U svakom ispitu predložen je broj bodova i dan prijedlog raspona ocjena kao smjernice pri ocjenjivanju učenika.

Svaki ispit znanja piše se u pravilu dva školska sata. Ako je potrebno, učitelj može sam procijeniti vrijeme pisanja pismenog rada. U vrijeme pisanja potrebno je da se učenici odmore 5 minuta.

Zadaci za provjeru znanja iz matematike (razredna nastava) provjereni su u višegodišnjoj praksi mnogih škola. Nova izdanja Zadataka usklađena su novim nastavnim planom i programom.

Zadatke naručuje učiteljica/učitelj, odnosno škola, narudžbenicom koja je ovjerena žigom škole.