Više nijednoj organizaciji nije svejedno kako je drugi vide, kakva joj je komunikacija s drugima, uživa li povjerenje javnosti, jesu li njezini djelatnici pravodobno informirani, koliko su motivirani te kako svi ti procesi utječu na njezino poslovanje – napisao je autor u uvodu ove knjige koja je svojevrstan priručnik namijenjen u prvom radu ravnateljima, stručnim suradnicima, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava.
Tematika odnosa odgojno-obrazovnih ustanova i njihovih djelatnika prema raznim vrstama zaintersirane javnosti dosad u stručnoj literaturi nije zauzimala mjesto koje joj po važnosti pripada pa je stoga knjiga V. Draguna svojevrstan prvijenac na tom području.
Autorovo je polazište da su pred djelatnicima i službama za odnose s javnošću u obrazovnim institucijama svaki dan nova iskušenja i novo dokazivanje te da će stoga samo kvalitetnim, sustavnim osposobljavanjem i usavršavanjem oni moći odgovoriti izazovima komunikacijskog okružja, a time pridonijeti ostvarivanju strateških ciljeva svoje obrazovne ustanove, ujedno i opravdati svrhu svoga postojanja unutar nje.
U knjizi su poglavlja: Razvoj odnosa s javnošću, Definiranje odnosa s javnošću, Javnost, Odnosi s javnošću u odgojno-obrazovnim ustanovama, a predgovor knjizi napisao je Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje.


Iz recenzija knjige
:

Knjiga Odnosi s javnošću u obrazovanju Vlade Draguna vrlo je vrijedan rad koji popunjava jednu veliku prazninu iznimno važnog društvenog područja. Autor ovom knjigom obogaćuje akademsku i društvenu zajednicu novim spoznajama i mogućnostima komuniciranja. On kroz knjigu potvrđuje klasično načelo odnosa s javnošću »kako više komunikacije čini povjerenje većim«. Upravo na tom tragu Dragun provlači ključnu poruku odnosa s javnošću, definirajući ujedno taj pojam u njegovom suvremenom značenju i u školstvu. (Prof. dr. sc. Zoran Tomić)

Jasnim izrazom, pregledno i sažeto, koristeći se relevantnom literaturom i navodeći praktične primjere, autor daje vrijednu pojmovnu i metodološku podlogu kakva je prijeko potrebna za osmišljavanje, planiranje i uspostavu učinkovitog odnosa s javnošću, kako onom iz okruženja odgojno-obrazovnih ustanova (roditelji, lokalna zajednica i mediji), tako i sa skupinama javnosti unutar samih ustanova (učitelji, učenici, stručne službe). Temelj što ga ovim radom u stručnoj literaturi postavlja Vlade Dragun korisno može poslužiti praksi naših škola, u prvom redu ravnateljima ... (Doc. dr. sc. Mladen Kvesić)

Do sada skoro nepoznat pojam PR sada je dobio službeno mjesto u svim sferama života, tako da nas svakodnevno izvješćuju razni glasnogovornici različitih institucija. Upravo u tom osjetljivom segmentu komunikacije sa javnošću u obrazovanju presudna je uloga osobe zadužene za PR. Kako riješiti ili amortizirati konfliktne situacije, kako prenijeti informaciju mass media i niz drugih situacija vezanih za obrazovanje, autor knjige Vlade Dragun minuciozno je razradio u svim fazama. (Prof. dr. sc. Izet Hozo)


Iz Predgovora
:

Nužno je poboljšati kompetencije zbog boljih odnosa s javnošću svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava. Činjenica je da u školama ima mnogo više pozitivnih događanja. Naši učenici nisu negativni, kako ih se često pokušava prikazati, a još manje crtu negativnosti imaju njihovi učitelji i nastavnici. Zbog toga je uloga ravnatelja prije svega poboljšati svoje kompetencije u odnosima s javnošću, u čemu će im zasigurno pomoći i ova knjiga. (Vinko Filipović)