Knjiga Osnove teorije i nastavne interpretacije lirske poezije  koristan je vodič kroz metodiku nastave lirske pjesme u osnovnoj školi i može biti dragocjeni uputnik za rad svakom, a osobito mladom učitelju/učiteljici. To je vrlo pregledno, jasno i jednostavno pisano, dobro osmišljeno djelo, rezultat autorova bogatoga metodičkog iskustva, koje nas vraća samim znanstvenim izvorištima metodike književnoga odgoja i obrazovanja.

Gradivo u knjizi razvrstano je u četiri poglavlja. U prvome poglavlju autor uvodi čitatelja u osnove teorije lirske poezije, razrađujući teorijske pretpostavke za dobru nastavnu praksu, utemeljenu na komunikološkom pristupu.

U drugome poglavlju autor daje modele književnoteorijske i metodičke interpretacije lirske pjesme u nastavi na predlošku pojedinih antologijskih pjesama odabranih hrvatskih pjesnika iz osnovnoškolskih čitanaka (D. Tadijanović, J. Kaštelan, G. Vitez, L. Paljetak, P. Kanižaj i drugi).

U trećemu poglavlju autor praktično primjenjuje svoje teorijske postavke objašnjavajući književnoznanstveni i metodički pristup pjesničkoj zbirci koji je otjelotvoren na zbirkama Cesarićeve i Balogove poezije.

U četvrtome poglavlju autor daje književnokritičku interpretaciju poezije Zvonimira Baloga koja vrsnom nastavniku može poslužiti kao podloga za osmišljenu metodičku interpretaciju Balogove poezije.