Knjiga Hidraulika namijenjena je učenicima svih srednjih strukovnih škola (s programima od obrtnih zanimanja do zanimanja tehničara) koje u svom nastavnom programu imaju predmet Pneumatika i hidraulika.

S prvim dijelom (Pneumatika) ovaj temeljni udžbenik čini jedinstvenu cjelinu. Ista je logika i način prikazivanja građe, naznačene su razlike koje postoje između pneumatike i hidraulike, a sve ono što je isto samo se spominje i ne obrađuje se ponovo.

Materija ove knjige je opsežnija jer je velika raznovrsnost konstrukcijskih rješenja i načina rada, a obrađeni su slučajevi koji prikazuju tipična rješenja i način rada. Iscrpno su predstavljene i temelne teorijske postavke hidrostatike i hidrodinamike, kako bi se lakše razumio način rad i proračuni hidrauličkih elemenata i sustava.

Uz obradu niza primjera i uz pitanja za ponavljanje, u knjizi su i zadaci za vježbanje te njihova rješenja.

Budući da je ovdje riječ o gradivu koje je temelj automatizacije u skoro svakom području tehnike, knjiga može korisno poslužiti i odraslima, osobito onima koji se osposobljavaju za rad sa suvremenim strojevima.