Škola koju anticipira autor Prakse i filozofije učenja Ignacije Smolec humana je i demokratska. U njoj su osnovne vrijednosti ljubav, mir, istina, suradnja, nenasilje, demokracija... U tom se djelu učinkovitost škole vrednuje po stupnju zadovoljstva subjekata koji sudjeluju u njezinu radu, a ne po količini izloženih i upamćenih informacija. Od prvih stranica vidljivo je da je knjigu napisao erudit, koji je život proveo u školi (i)li uz školu, čovjek koji je veći dio života nastojao anticipirati jednu novu školu u kojoj je biti zadovoljniji i sretniji i učenici i učitelji. Autor se zalaže za školu istraživanja i rješavanja problema, u kojoj su učenici aktivniji od učitelja. U toj školi učenici uče kako valja učiti i živjeti u skladu s tim učenjem. Promjene za koje se zalaže Ignacije Smolec ne zahtijevaju mnogo novca, već zahtijevaju spremnost na mijenjanje samoga sebe i ljudi oko sebe. Ovo je knjiga koju bi trebao pročitati svatko tko se želi posvetiti odgojnom i obrazovnom radu ili već sudjeluje u tom poslu.