Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Karijeru novinara počeo je radom u Vjesniku, a kasnije je prešao u Novi list i Večernji list. Bio je i glavni urednik časopisa Hrvatska sveučilišta.

Od 1999. godine radi u Školskim novinama, gdje je bio urednik, a kasnije i glavni urednik. Tijekom svoje karijere u Školskim novinama uspio je taj časopis učiniti jednim od najutjecajnijih u hrvatskom školstvu.

Šimeg je također autor brojnih knjiga i publikacija o temama vezanim uz školstvo i obrazovanje. Uz to, aktivan je i kao predavač i sudionik mnogih okruglih stolova i konferencija na temu obrazovanja.

Za svoj rad i doprinos školstvu dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima se ističu Nagrada Grada Zagreba za životno djelo u novinarstvu i Nagrada Hrvatskog novinarskog društva za životno djelo u novinarstvu.

Pročitajte članke autora...