Klimatske su promjene dio obrazovanja
Gimnazija i strukovna škola Bernardina...
Klimatske su promjene dio obrazovanja

Climate Action Project 2023. dio je školskoga kurikuluma i kurikuluma ekonomske skupine predmeta kao što su Obiteljski posao, Statistika, Bankarstvo i osiguranje, Pravno okruženje poslovanja. U projek...