Riječ koja liječi
Učitelji stvaraoci: Biserka Draganić, ...
Riječ koja liječi

„Poznato je da su prve riječi koje je Konstantin Ćiril na glagoljskom pismu napisao bile citat iz Evanđelja po Ivanu: Iskoni bê slovo, tj. U početku bijaše Riječ. A kako Riječ označava i Logos i Bitak...