Kako riješiti problem vršnjačkog nasilja i nasilja općenito, postajemo li kao društvo manje empatični i koji je uzrok tome? U Intervjuu tjedna Media servisa odgovore na neka od tih pitanja ponudila je klinička psihologinja, psihoterapeutkinja i stalna sudska vještakinja Gordana Buljan Flander. 

Nasilje je u porastu općenito kao i vršnjačko nasilje, tvrdi Buljan Flander koja ima dojam i da je nasilje sve okrutnije. Smatra da danas djeca imaju sve manje empatije, da sve manje imaju suosjećanja prema drugima, da su okrenuti sebi, svojim individualnim željama, potrebama i da moraju dobiti sve ovdje i sada. 

‒ Mislim da je to stvar odgoja, ali i opće atmosfere u društvu