Svake školske godine krajem rujna u OŠ „Ljubo Babić” iz Jastrebarskoga obilježavamo Europski dan jezika u sklopu nastave stranih jezika. Europski dan jezika temelji se na inicijativi Vijeća Europe od 6. prosinca 2001. godine, a obilježava se 26. rujna. Svrha je ovoga akcijskog dana vrjednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje posjeduju prednosti višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Europi o doživotnom učenju jezika. Pri tome je povećana pozornost na očuvanje bogate baštine 200 europskih jezika.

I ove smo godine radili različite zabavne aktivnosti kako bismo barem jedan školski sat posvetili važnosti učenja različitih stranih jezika.

Učenici petih razreda plave smjene izrađivali su zastave različitih zemalja koje su u kurikulumu za peti razred bile u sklopu nastavne jedinice Države i nacionalnosti. Od njih smo na nastavi izradili mobile za učionicu stranih jezika. Osim izrade zastava, za sat Europskog dana jezika dogovorili smo i odijevanje majica kratkih rukava koje imaju pozitivne natpise na bilo kojem jeziku. Ipak, najviše ih je bilo na engleskom. Koliko je učenicima bilo zabavno svjedoči i izjava učenice na kraju sata: „Teacher, ovo je bio najbolji sat engleskoga dosad!”

U sklopu dodatne nastave engleskog jezika izradili smo i plakat s pozdravima na nekoliko različitih jezika.

Učenici šestih razredi izrađivali su prezentacije u PowerPointu (na hrvatskom i engleskom jeziku) na temu Europski dan jezika u sklopu kojih su bili i zabavni Wordwall kvizovi. Učili smo brojiti i pozdravljati na ukrajinskom jeziku jer u razredu imamo izvornu govornicu pa smo na taj način obogatili svoj englesko-hrvatsko-ukrajinski nastavni sat.

Veselimo se Europskom danu jezika 2024. i novim kreativnim i zabavnim aktivnostima.