Nakon godina pandemije sretni smo da smo se ponovo mogli usmjeriti na ono što nam je najvažnije – nastava, a ne samo na brigu o zdravlju i sigurnosti učenika i djelatnika. Aktivno učenje, stvaranje okružja u kojem se učenici susreću s prirodom, njegovanje rada rukama, poticanje čitanja i motivacije za čitanje, osluškivanje učeničkih potreba i interesa, briga o učenicima koji mogu i žele više naši su prioriteti...

Tim nas je riječima dočekala Sanja Delač, ravnateljica Osnovne škole braće Radića u Pakracu, sjajne škole o kojoj rado pišemo i koju se rado vraćamo. Ove godine imaju šestotinjak učenika za koje se brine 85 zaposlenih, a raduje i podatak da imaju čak tri područne škole. U vremenima kada ruralna područja odumiru i područje škole nestaju, to je svakako motivirajuće pozitivan podatak. 

JAČANJE MOTIVACIJE I SIGURNOSTI

Osnovna škola braće Radića svoju kvalitetu godinama podiže integriranom nastavom te razrednim, školskim i Erasmus projektima. Prošla školska godina u tom je smislu bila iznimno aktivna i uspješna, ističe ravnateljica Delač:

‒ Provodili smo dva Erasmus projekta Postani matematički šampion i Spretne ruke ‒ sretna djeca. Kroz te projekte u našoj školi ugostili smo 60 učenika i učitelja iz šest europskih zemalja te smo im pokazali projekte i aktivnosti koje provodimo, a svi gosti bili su oduševljeni našom otvorenošću, vedrim i pozitivnim ozračjem koje se osjeti na samom ulazu u školu. Upravo na to sam veoma ponosna, jer svatko tko boravi u našoj školi osjeti zajedništvo, vedro i radno ozračje. 

Ponose su u pakračkoj osnovki i s dvama priznanjima: dobivanje Erasmus akreditacije za razdoblje od 2023. do 2027. godine i oznaka eTwinning škole, što znači da su prepoznati kao inspirativni model drugim školama te pridonose nastojanju da iz ove škole iziđu bolji učenici, bolji ljudi, bolji i aktivniji građani.

I pojedinačno učenici ove škole postižu zapažene rezultate. Na državnim natjecanjima Lovro Zednik iz Informatike osvojio je 3. mjesto s mentoricom Vlatkom Bakarić, Matej Žužinjak 6. mjesto na natjecanju mladih tehničara s mentoricom Nikolinom Zanetti, a Šimun Delišimunović 8. mjesto iz geografije s mentoricom Sandrom Pahoki Mihalik. 

Uz natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u školi nude brojna naša školska natjecanja i smotre. Organiziranjem školskih smotri, natjecanja i priredbi omogućujemo učenicima prenošenje njihovih znanja i pokazivanje talenata, rekla nam je ravnateljica:

‒ Smisao ovih aktivnosti nije očekivanje vrhunskih rezultata, već je naglasak na pripremi, procesu, sudjelovanju, jačanju motivacije i sigurnosti učenika. Vodimo brigu o učenicima koji mogu i žele više. U ožujku svake godine provodimo projekt Mjesec darovitih učenika koji smo prošle godine proveli kao nacionalni eTwinning projekt. Cilj je projekta učenicima omogućiti dodatna znanja i razvoj njihovih interesa. 

Prošle školske godine učenicima su ponudili niz dodatnih aktivnosti kako bi školsku svakodnevicu učinili što atraktivnijom, Debata – poznate matematičarke, Istražujemo broj π, Mala škola robotike, Mozgalice za učenike od 1. do 8. razreda, radionica pisanja poezije pod nazivom Proljeće u pjesmi, dramske radionice i vježbe, izrada ekoloških sredstava za kućanstvo, Escape room – engleski jezik; radionica istraživanja potrošnje električne energije samo su neke od njih.

Na smotri koju su pak nazvali Večer naših zvijezda talentirani učenici imaju priliku pokazati svoje talente i postignuća.

BRIGA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Sve djelatnike ove škole pozitivno je iznenadilo istraživanje koje je objavio Jutarnji list, a kojeg je proveo Smiljan Pilipović, informatički stručnjak . Istraživanjem je dobio odgovor na pitanje u kojoj mjeri učenici tijekom srednjoškolskog obrazovanja uspiju zadržati razinu osnovnoškolskih ocjena te koliko kasnije vrijede njihove ocjene, koje su za većinu jedini kriterij za upis u srednju školu. 

‒ Uspoređivane su ocjene učenika iz hrvatskog i engleskog jezika te matematike na kraju osmog razreda i četvrtog razreda srednje škole, na temelju čega je napravljena rang-lista svih škola u Hrvatskoj. Prema toj listi naša je škola najbolja škola u Požeško-slavonskoj županiji, ali mnogo nam je važnija informacija da naši učenici zadrže uspjeh koji su imali u osnovnoj školi te da su ocjene primjerene sposobnostima pojedinog učenika. Osim dobrog znanja i snalaženja na sljedećem stupnju obrazovanja koje pokazuju naši učenici, veoma nam je važno da su komunikativni, pristojni, vrijedni i uzornog vladanja, što je također iznimno važan dio uspjeha u školovanju mladog čovjeka i budućih građana, s ponosom ističe Delač.

Svojim programima i aktivnostima škola nastoji oplemeniti i obogatiti život zajednice u kojoj djeluju. Pedagoginja Željka Maic govori kako takvim načinom rada odgojnoj komponenti škole pridaju jednaku važnost kao i obrazovnoj.

Naime, davno su ovdje shvatili da je za uspješnost nekog učenika u obrazovnom dijelu programa potrebno da se on osjeća sigurno u svojoj okolini, da ima dobre odnose s vršnjacima i pozitivnu sliku o sebi. 

‒ Imamo kvalitetne programe i projekte raznih tematika koje razrednici odnosno razrednice i stručne suradnice provode s učenicima svih dobi poput programa prevencije nasilja, ovisnosti, rizičnih ponašanja, zaštite djece na internetu i zaštite djece od posljedica zlouporabe oružja, minsko-eksplozivnih i pirotehničkih sredstava, brige za mentalno zdravlje, razvoja socijalizacije učenika, tolerancije i solidarnosti ‒ navodi Maic. 

Dodaje da su prošli mnoštvo edukacija kako bi njihov rad bio što kvalitetniji, pristup što moderniji i učenicima sadržaji aktualni i zanimljivi. Tako primjenjuju stečena znanja iz Brain Gyma, dramskih igara i vježbi, NTC sustava učenja, crtanja fraktala, prošli su programe zdravstvene pismenosti u području mentalnoga zdravlja djece i mladih i još puno toga. 

Psihologinja Nataša Major pojašnjava kako se prevencijom neželjenih oblika ponašanja bave kroz različite oblike aktivnosti, kao što su česte interakcije s učenicima, aktivnosti u kojima jačamo njihovo samopouzdanje, potičemo osobnu odgovornost, stvaranje prijateljskih odnosa, te brige i pomoći za druge. 

‒ Ono što naglašavamo jest da nam je jedan od važnijih ciljeva koje želimo postići u radu s učenicima tijekom osnovne škole da kraju osmog razreda budu dobri ljudi, a to znači iskreni, pošteni, odgovorni, savjesni, vrijedni… To može postići svaki učenik bez obzira na sposobnosti i školski uspjeh ‒ navodi Major.

ČITANJEM DO SAZRIJEVANJA

Logopetkinja Ivana Bukvić Belac uvjerena je da današnji način života, tehnološki moderno i napredno društvo nisu najprimjereniji oblik koji povoljno djeluje na komunikacijski, odnosno cjelokupni razvoj djeteta. Isključiva usmjerenost djeteta na mobitele, tablete i druge ekrane kao jednostrane medije dovodi do pojave sve većeg broja poteškoća kod djece pa tako i govorno-jezičnih te poteškoća usvajanja životno važnih vještina čitanja, pisanja, računanja.

‒ Današnji roditelji primaju mnogo instant savjeta za različite postupke u odgoju djece. Vjerojatno su i sami zbunjeni napisanim, što treba slijediti, kako trebaju postupati. Pritom se nekako zaboravlja na temeljne aktivnosti svakodnevnoga govorenja, pričanja, čitanja i zanemaruju sami sebe kao važne partnere u igri kao temelju razvoja djeteta. Stoga djeca danas često progovaraju na engleskom jeziku, jeziku ekrana, a ne hrvatskom kao materinskom ‒ rekla nam je naša sugovornica.

Niti Osnovnu školu braće Radića Pakrac nije zaobišao ovaj trend. No, škola pruža uz učitelje te stručne suradnike pedagoga, knjižničara, psihologa te logopeda svakodnevnu podršku. Ključno je što se škola prilagođava svakom djetetu ovisno o njegovim potrebama te trenutačno 50 djece ima nastavu prema nekom od oblika primjerenog programa, čak više od 100 djece škole treba logopedsku potporu. Od ove godine, imaju jedan posebni odjel više te su tako omogućili djeci školovanje u sredini u kojoj se nalazi njihova obitelj i vršnjaci.

U Osnovnoj školi braće Radića održava se niz aktivnosti koje potiču čitanje kroz različite projekte. Uključeni su u Nacionalnu kampanju „I ja želim čitati”, provode školski projekt „Čitanjem do uspjeha”, na razini škole izradili smo strategije poticanja čitanja. Kontinuirano, već sedmu godinu, organiziramo izvannastavnu aktivnost ČiPi (Čitanje i pisanje) za djecu koja imaju nedovoljno razvijene predčitačke te govorno-jezične vještine. S 27 učenika prvih razreda provode je knjižničarka Anita Pavlečić i logopetkinja Ivana Bukvić Belac. Glavni je cilj ove aktivnosti kroz igru, pokret, istraživanje i učenje poticati cjelokupan razvoj učenika. 

Knjižničarka Anita Pavlečić navodi kako su brojna istraživanja pokazala kako oni koji čitaju više postaju motiviraniji i bolji čitači:

‒ Ne bismo li kod učenika poboljšali tehniku čitanja i povećali motivaciju za čitanje, već drugu godinu provodimo školski projekt Čitanjem do uspjeha. Uz to, kod nas djeluje i Čitateljski klub koji pruža priliku za druženje djece, usavršavanje govornih i čitateljskih vještina i aktivno provođenje slobodnog vremena. Okupljamo zainteresirane učenike od drugog do četvrtog razreda jednom tjedno. Učenici objašnjavaju jedni drugima nepoznate riječi ili koriste knjige iz priručne zbirke u knjižnici. 

Po školi su lani posložili i tzv. čitateljske kutiće posložili kako bi učenike motivirali da čitaju više, pod odmorom i za vrijeme slobodnog sata. Mali čitateljski kutić nalazi se u središnjem dijelu zgrade i dostupan je svim učenicima razredne nastave za čitanje u slobodno vrijeme. 

TRI GODINE BEZ MOBITELA

U suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek i Udruženjem obrtnika Pakrac – Lipik, škola je provodila projekt Poduzetništvo, kroz koji su učenike upoznavali s poduzetništvom i obrtničkim zanimanjima. Pa su u povodu Dana grada organizirali Sajam dječjeg poduzetništva. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Pakraca pak na gradskoj šetnici organiziraju Dječji sajam zanimanja kojim se učenicima osmih razreda predstavljaju srednjoškolska usmjerenja i obrtnička zanimanja, da bi se što bolje i kvalitetnije upoznali s odabirom svog daljnjeg obrazovanja. 

‒ Tako učenici imaju priliku praktično isprobati što i kako se radi u pojedinim zanimanjima, razgovarati s profesorima i učenicima srednjih škola i obrtnicima. Planova uvijek ima mnogo, idemo ukorak s izrekom …čim jednu želju ostvarimo, tri se nove rode ‒ objašnjava za Školske novine ravnateljica Delač.

Opremljenost škole je dobra, kaže, ali kako tehnologija brzo napreduje, ne mogu tako brzo slijediti taj napredak u opremanju škole. Tim više što se radi o velikoj školi od šestotinjak učenika.

‒ Međutim, mi smo već tri godine škola bez mobitela, nastojimo održavati ravnotežu između tehnologije i praktičnog rada, učenja u prirodi, njegovanja rada rukama. U budućim danima slijedi nam još jedna energetska obnova područne škole, izgradnja školske sportske dvorane, čemu se veselimo ‒ zaključuje i najavljuje na kraju našeg posjeta ravnateljica Sanja Delač.

----------------

ŠTO KAŽU UČITELJI?

Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu

Maja Farkaš, hrvatski jezik:

‒ Najvrjednijim uspjehom smatram sudjelovanje na državnoj razini natjecanja u hrvatskome jeziku, dvije godine zaredom, s bivšom učenicom Stelom Sarić, koja je i u sedmome i osmome razredu ostvarila izvrstan uspjeh u znanju iz hrvatskoga jezika. 

Voditeljica sam Dramsko-recitatorske skupine i najviše me raduje završetak prvog polugodišta zbog organizacije božićne priredbe. 

Ove školske godine odlučila sam staviti naglasak na odgovornost i izražajno čitanje. Odgovornost im pokušavam približiti konkretnim i svrhovitim domaćim zadaćama. Uvijek pregledavam domaću zadaću i kada se uvjere da sam dosljedna i ne odustajem, redovito ih pišu. Želim da shvate da su sami odgovorni za zapamćivanje i pisanje domaće zadaće, a ne prijatelji iz razreda i roditelji. 

Marija Bralo, vjeroučiteljica:

‒ U sklopu humanitarnog tima u našoj školi već godinama smo sudjelovali i sami pokretali određene humanitarne akcije. Misao vodilja bila nam je Gandhijeva rečenica: „Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu.” No, prošle školske godine odlučili smo otići korak dalje. Naime, većinu smo aktivnosti povezali i spojili u jedno, i to prijavom na projekt „Škola dobrih djela”, koji vodi udruga „Djeca za bolji svijet”. Osmislili smo 17 različitih aktivnosti koje se međusobno isprepliću i nadopunjuju. Uključene su sve tri područne škole i matična škola. 

 

Vlatka Bakarić, Informatika:

‒ U našoj školi, nas tri učiteljice Informatike činimo tim. Svojim zalaganjem te aktivnošću i znanjem učenika ostvarujemo dobre rezultate na natjecanjima. Ponosimo se uspjesima naših učenika na međunarodnom natjecanju Dabar, gdje redovito imamo učenike u 10 posto najboljih. Motivacija učenika ključna je komponenta uspjeha stoga pristupam svakom učeniku individualno, potičući njihovu znatiželju i strast prema predmetu. Kroz razgovore, poticanje kritičkog razmišljanja te izazovne zadatke, stvaram okružje gdje učenici aktivno sudjeluju i razvijaju svoje vještine. Odnos koji gradim s učenicima temelji se na povjerenju, podršci i otvorenoj komunikaciji. Pokušavam pomoći i podržati učenike u ostvarivanju njihovih ciljeva. 

Sandra Pahoki Mihalik, Geografija:

‒ Osim odličnih uspjeha na natjecanjima, djeca su aktivna i u izvannastavnoj aktivnosti Mladi geografi u kojoj je oko dvadeset učenika koji žele kroz igru i zabavu spoznati nešto novo te detaljnije proučiti sadržaj s redovne nastave. Neki od njih su samozatajni te nisu natjecateljski tip, ali ima i onih koji se vole natjecati. 

Na grupi su opušteniji nego na redovnoj nastavi te su zapravo mali, a opet veliki ljudi. Kod vrjednovanja je bitno da učenici povezuju pojave i procese sa svakodnevnim životom, da zaključuju i analiziraju te da se trude. 

Milan Nadaždi, Tehnička kultura:

‒ Kao izvannastavna aktivnost Robotika je u Školi u punom sjaju zaživjela 2016. godine s projektom IRIM-a i donacije robota mBota koje smo trebali odraditi kroz natjecanja i susrete u CM ligi. Tada smo bili malobrojni u sklopu regije Popovača, jer smo u našoj Požeško-slavonskoj županiji bili jedini. Te godine i iduće dvije sudjelovali smo na državnoj smotri kao najbolji u regiji, a 2020. godine učitelj Martin s učenicima Marinom Bedićem i Lukom Matijaševićem na među državnoj smotri MeckX. 

Trenutačno radimo s Maqueen Plus robotima i na regiji Požega u samom smo vrhu. 

Daliborka Duchač, razredna nastava: 

‒ Svoju ljubav prema prirodi rado prenosim na svoje učenike tako što u nastavu uključujem mnoštvo praktičnih aktivnosti te izvanučioničku nastavu. Tako su učenici zainteresirani za učenje, potaknuti na istraživanje i zaključivanje. Učenje je zanimljivije, učenici vole boraviti u školi, razvijaju ljubav prema prirodi i svom okolišu, a radom rukama razvijaju motoričke vještine. Na taj su način pripremljeniji za stvaran život.

U sklopu Erasmusova projekta Spretne ruke ‒ sretna djeca u maloj školskoj kuhinji provela sam nekoliko radionica zdrave hrane. Većina je učenika recepte isprobala i kod kuće. Voditeljica sam projekta uređenja školskog vrta i okoliša. 

Irena Bačić, učiteljica edukacijska rehabilitatorica

Stjecanje radnih navika i poticanje talenata

U našoj školi postoje dva posebna razredna odjela, sastavljena od 10 učenika četvrtog, petog, šestog i osmog razreda. Četiri učenika uključena su u program djelomične integracije. Iako su odgojno-obrazovni sadržaji nezaobilazan i vrlo važan dio posebnoga odgojno-obrazovnog programa, naši se prioriteti ipak pomalo razlikuju od onih u redovnoj nastavi: odnos prema radu, trud i lijepo ponašanje, na primjer, imaju prednost nad „znanjem” iz glave. Nadalje, vrlo nam je važno razviti sve naše potencijale i talente koja djeca s intelektualnim teškoćama nerijetko posjeduju u velikoj mjeri. Mnogi su od njih glazbeno ili likovno vrlo nadareni. 

Kako bi naši učenici stekli radne navike, postali odgovorniji i samostalniji u svakodnevnom životu, mnogo vremena provodimo u izvršavanju praktičnih životnih aktivnosti koje se obavljaju svakoga dana; pranje posuđa, čišćenje prostora, zalijevanje cvijeća, pripremanje jednostavnih obroka, itd. 

Samostalnost i sudjelovanje u aktivnostima naše škole, ali i šire lokalne zajednice također su važni za naš odjel. Vrlo uspješno surađujemo sa školskom zadrugom i svake školske godine sudjelujemo na prigodnim sajmovima i programima s nekim lijepim proizvodom koji smo sami stvorili. Ove godine izrađujemo prelijepe ukrasne vjenčiće.