Položaj u kojem se studentske organizacije trenutačno nalaze dobar je temelj, ali svi smo suglasni da ga mogu unaprijediti. Studenti u svojim sredinama rade izniman posao, trude se stvarati promjene i aktivirati zajednicu. Mobilizacija zajednice zahtjevan je posao i važno je da ga kao takvog prepoznaju i cijene, ne samo unutar studentskog kruga, nego i izvan njega. 

Tijekom rasprava na konferenciji istaknuto je nekoliko ključnih smjernica. Ponajprije, da postoji znatan potencijal za veće suradnje između studentskih organizacija. Naime, mnogo je prostora za napredak u umrežavanju studentskih zborova i udruga te pojedinačnih zborova i udruga međusobno. Studentske organizacije nisu u dovoljno bliskome kontaktu, što često usporava i opstruira rad radnih skupina i odbora unutar navedenih organizacija. Kad bismo samo bili svjesniji kako si međusobno možemo pomoći, djelovanje studentskih organizacija funkcioniralo bi puno efikasnije, ističu studenti. 

Nadalje, istaknuto je kako prepoznavanje rada i truda studenata treba biti dublje i šire. U tom kontekstu sve se više razmišlja o inovativnim načinima nagrađivanja volonterskog rada u okviru studentskih organizacija. Mnogi predstavnici studentskih zborova i udruga ulažu puno energije i strastveni su po pitanju studentskog aktivizma i boljitka svojih kolega. Jedna od ideja koja bi bila mehanizam nagrade, ali i motivacije društveno aktivnim studentima jest dodjela ECTS bodova kao priznanja za doprinos. Na taj bi se način nagradilo studente koji se ističu u svojem djelovanju i ostvaruju stvarne i pozitivne promjene krucijalne za studentski život.

Istaknuto je također da je potrebna bolja regulacija i modernizacija procesa sufinanciranja studentskih projekata. Natječaji za sufinanciranje studentskih projekata i aktivnosti vrlo su važan izvor financijskih sredstava za studentske organizacije pa i studente pojedince. Prijava natječaja sastoji se od prilaganja brojnih dokumenata i potvrda. U slučaju kada tekst natječaja zahtijeva da se papirologija priloži fizički, postoji puno veća vjerojatnost slučajne pogrješke, kako u predaji, tako i u revidiranju zaprimljenih zahtjeva.

Organizatori konferencije svjesni su da su ovo samo prvi koraci. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu ponoviti će ovakav oblik Konferencije na temelju povratnih informacija od sudionika kako bismo oblikovali smjer sljedećih konferencija i uspostavili temelje za snažnu i suradnički nastrojenu studentsku zajednicu.

‒ Osnaživanjem studentskih organizacija kroz njihovo umrežavanje stvaramo sustav motiviranih i proaktivnih studenata koji mogu ostvariti još veću promjenu i boljitak za sve studente i mlade na svim razinama ‒ istaknuto je u zaključcima konferencije.