Jedno od temeljnih, ali i vječnih pitanja jest: „Zašto ljudi stvaraju?” Zašto počinju pisati, slikati, istraživati svijet oko sebe. Zašto počinju sumnjati, kritički gledati na stvari, misliti drukčije? Što god promijenili, uradit će kako treba tek onda ako u taj rad unesu htijenje, polet i zanos. To pravilo dvostruko vrijedi kada je u pitanju stvaralaštvo

Likovnost u razvoju djeteta sklop je urođenih osobina i sposobnosti koje omogućuju djetetu likovne vještine sukladno njegovoj dobi. Bogata materijalna sredina i likovni poticaji izazov su dječjem likovnom stvaralačkom potencijalu i stoga je uloga odgojitelja pružiti strukturirani centar likovnosti. Tu dijete samo