Kada prestaje mandat članu školskog odbora iz reda roditelja ako dijete završava osmi razred u lipnju 2023.godine? Mora li škola svake godine birati nove članove vijeća roditelja? Odlučuje li vijeće roditelja o pravima i statusu pojedinog učenika u školi, o zasnivanju i prestanku radnog odnosa učitelja?

Odredbom članka 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj od 87/08 do 151/22) propisano je da se u školi ustrojava vijeće roditelja. Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u vijeće roditelja, a u školama u kojima se školovanje ne provodi u razrednim odjelima sastav vijeća roditelja uređuje se statutom. St