Svako je dijete kreativno i ima sposobnost viđenja stvari na različite i nove načine. Ako djeca nemaju mogućnost za spontano izražavanje kreativne energije, ta će vještina u njih s vremenom iščeznuti. Kreativne su aktivnosti bezbrojne, bilo da je riječ o likovnom izražavanju, pjevanju, plesu, glumi, dramskim aktivnostima, društvenim igrama i slično, i zato djeci treba osigurati materijale, prostor i vrijeme koji će ih potaknuti na kreativnu igru.

Kreativnost je važna ljudska osobina, a svrha je cjeloživotnog obrazovanja, među ostalim, izgraditi kreativnu osobu za svijet u kojem danas živimo, a koji od pojedinca zahtijeva kreativni i intelektualni pristup. Zato je važno po