Prošlog je tjedna održan početni sastanak projekta „Micro-qualifications in seafarers' education and training – MICROMET”. Sveučilište u Zadru u projektu sudjeluje kao koordinator projekta sa sljedećim partnerima: Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Universitat Politecnica de Catalunya (Španjolska), Mediterranean Maritime Research and Training Centre Coop. Soc. Ltd. (Malta) i Uniwersytet Morski w Gdyni (Poljska). Tankerska plovidba d. d. pridruženi je partner u projektu. 

Glavni je cilj projekta utvrditi smjernice za priznavanje mikrokvalifikacija stečenih tijekom kratkih programa učenja u sklopu preddiplomskih studija na pomorskim fakultetima. Financiran je iz programa Erasmus+ ‒ Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja, a projektne aktivnosti provode se od 1. prosinca 2023. do 31. svibnja 2026.

Svrha je sastanka, koji je održan online, bio predstaviti projekt, projektne aktivnosti, očekivane rezultate i načine diseminacije, kako bi se osiguralo razumijevanje uloge partnera u projektu i dogovorilo početak zajedničkog rada. Na sastanku su sudjelovali svi članovi projektnih timova s partnerskih institucija.

Sastanak je vodila koordinatorica projekta, doc. dr. sc. Ana Gundić, a na sastanku su sudjelovali i ostali članovi projektnog tima s Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru: prof. dr. sc. Dino Županović, izv. prof. dr. sc. Marko Valčić, doc. dr. sc. Astrid Zekić i prof. dr. sc. Leonardo Marušić.