Ambasadori eTwinninga svojim djelovanjem pridonose povećanju kvalitete i broja projekata eTwinninga u Republici Hrvatskoj. Oni provode informativna i promotivna događanja te stručna usavršavanja postojećih i potencijalnih korisnika eTwinninga, u skladu s prioritetima eTwinninga za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Njihova je podrška besplatna za sve zainteresirane korisnike te svoju dužnost obavljaju nepristrano i objektivno. Popis svih eTwinningovih ambasadora na području Republike Hrvatske dostupan je na stranicama Nacionalne organizacije za potporu eTwinningu koja djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe EU https://www.etwinning.hr. 

Marko Brajković, ravnatelj Osnovne škole Lovas i ambasador eTwinninga 

Kvaliteta vaše ustanove je u vašim rukama 

Uključivanje u eTwinning zajednicu prije 7 godina bio je ključan korak u otvaranju novih mogućnosti profesionalnog razvoja i usavršavanja za mene osobno, ali i za Osnovnu školu Lovas. eTwinning je zajednica nastavnika koji teže istom cilju – kvalitetnijoj nastavi koja će biti projektno orijentirana i potpomognuta svrsishodnim korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Već prvi projekti u koje sam bio uključen kao nastavnik hrvatskog jezika u učionicu su donijeli nove meto

de rada i interdisciplinaran pristup nastavnom sadržaju. Učenici su zahvaljujući projektnoj nastavi bili aktivno uključeni u svaku etapu nastavnog sata, bili su motivirani i odgovorni u izvršavanju zadataka, a na taj način su brže i jednostavnije ostvarili planirane ishode. Razveselilo nas je što je naš rad bio prepoznat pa smo za projekte bili nagrađeni nacionalnim i europskim oznakama kvalitete, a vrhunac je bio što smo s projektnim partnerima iz nekoliko europskih zemalja za projekte Out of the Box #eTwCitizen16 i Herit@ge Matters bili dobitnici europske nagrade i nagrade Yunus Emre Prize for Humanism and Intercultural Understanding. 

Kada sam radno mjesto učitelja zamijenio radnim mjestom ravnatelja škole, uvidio sam važnost implementacije projekata i projektnih zadataka u školski kurikulum te nužnost promjene prakse upravljanja školom i uvođenja eTwinning modela podijeljene odgovornosti u onom opsegu u kojem je to moguće u hrvatskom obrazovnom sustavu. Godine rada s projektnim partnerima naučile su me da potičem suradnju učitelja, učenika, roditelja i lokalne zajednice u stvaranju škole koja će doprinositi razvoju sredine u kojoj djelujemo i odgovarati njezinim potrebama. Kao ravnatelj osobit naglasak stavljam na neprestano profesionalno usavršavanje koje učiteljima omogućava da lakše i uspješnije svladaju izazove s kojima se u posljednje vrijeme suočavamo. Učiteljima je od velike važnosti da, uz edukacije u organizaciji AZOO-a, MZO-a, CARNET-a, sudjeluju u mrežnim edukacijama na Europskoj platformi za školsko obrazovanje i dobiju potpuniji uvid u zajedničke probleme svakodnevnog rada u učionici te u suradnji s kolegama iz cijele Europe razmjenom iskustva i primjera dobre prakse prevladaju izazove.

Unatoč svojim nedostatcima i tehničkim problemima koje trenutačno ima, eTwinning je i dalje najbolje mjesto za projektnu suradnju i upoznavanje projektnih partnera. Uz to, platforma je i središnje mjesto za profesionalno usavršavanje učitelja o relevantnim pitanjima obrazovnog sustava – spomenut ću goruće pitanje korištenja umjetne inteligencije u obrazovanju o kojem svi učitelji mogu saznati više pohađanjem potpuno besplatnog mrežnog tečaja Assessment in the age of AI koji će početi 6. studenog 2023. i objasniti mogućnosti korištenja umjetne inteligencije u formativnom vrednovanju učenika te upoznati polaznike s prednostima i nedostatcima korištenja UI.

Kao eTwinning ambasador iz redova ravnatelja osnovnih škola želim potaknuti sve voditelje obrazovnih ustanova da koriste mogućnosti programa eTwinning i Erasmus+ kao i središnje ESEP platforme. Uspješne reforme obrazovanja pokreću se u učionicama, kolektivima i obrazovnim ustanovama, uz motivirane ravnatelje, učenike, učitelje, roditelje i lokalnu zajednicu. Iskoristite besplatne mrežne edukacije, mobilnosti i iskustva drugih za dobrobit sredine u kojoj djelujete. Stavite svoju ustanovu na kartu europskih obrazovnih ustanova, izborite se za oznake eTwinningove škole i Erasmus akreditacije. Kvaliteta vaše ustanove je u vašim rukama – poručuje Marko Brajković. 

Petar Nikolić nastavnik geografije i engleskog jezika u Gimnaziji Metković, Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi Opuzen te u Srednjoj školi Metković i ambasador eTwinninga

Promijenite svijet svojih učenika jednim projektom

Godine 2012. postao sam član eTwinninga s jednim ciljem: unaprijediti nastavu geografije na inovativan način. Ideja je bila surađivati s kolegama iz cijele Europe i stvoriti inspirirajuće projekte koji će motivirati učenike na cjeloživotno učenje kroz međunarodnu suradnju, a školu učiniti privlačnim mjestom za upis novim učenicima. Počeli smo s jednostavnim eTwinning projektima u kojima su učenici dijelili svoja iskustva o geografskim temama, s naglaskom na održivi razvoj, ekologiju i klimatske promjene. Brzo smo shvatili da je eTwinning izvrstan alat za povezivanje učenika i nastavnika diljem Europe te smo odmah krenuli na sljedeći korak – Erasmus+.

Prvi Erasmus+ projekt ostvarili smo upravo u suradnji s eTwinning partnerima iz Grčke, Italije, Turske, Portugala i Latvije koji su nam se pridružili u avanturi "Water Unites Us." Od tada, Erasmus+ je postao sastavni dio naše školske svakodnevice. Bitno je naglasiti da eTwinning igra ključnu ulogu kao središnje mjesto za pohranu rezultata i aktivnosti naših Erasmus projekata.

S dolaskom nove platforme suočili smo se s tehničkim izazovima u provedbi naših eTwinning projekata. No, s vremenom nova platforma postaje sve bolja i zanimljivija, a ova promjena nije obeshrabrila našu predanost suradnji i učenju putem eTwinninga i Erasmusa+. Na Europskoj platformi za školsko obrazovanje pronaći ćete odgovorne i motivirane partnere spremne za suradnju na projektima, edukacije za nastavnike, pozive na webinare i druga događanja u organizaciji eTwinning ambasadora. Ako volite seminare uživo, svakako se prijavite i na fizičke eTwinning mobilnosti. 

Škola nije samo mjesto učenja za učenike, već i za nas, nastavnike. eTwinning nudi bezbroj mogućnosti kako obogatiti svoju učionicu i školu, ali i poboljšati nastavničke kompetencije kroz profesionalna usavršavanja. 

Započnite svoje putovanje eTwinningom i Erasmusom+ - promijenite svijet vaših učenika jednim projektom – od početne virtualne suradnje do fizičkih susreta u cijeloj Europi pa i šire. Sve to je dostupno u svijetu suradnje, inovacije i inspiracije koji nudi eTwinning – rekao je Petar Nikolić.